Demence zgodnjega začetka (presenilne demence)

Rajka Stavrevič
Psihiatrična klinika Ljubljana

Prikaz primera in sodobnih diagnostičnih metod. Presenilne demence se začnejo pred 65 letom starosti. Imajo svoje specifičnosti, drugačno diferencialno diagnozo in drugačno prognozo. Delež ozdravljivih demenc v tem obdobju je 10%. Večja je verjetnost genetskih motenj in družinske obremenjenosti. Po pogostosti pojavljanja v splošni populaciji si glede na podatke Nevrološkega inštituta v Londonu sledijo: Alzheimerjeva bolezen, vaskularna demenca, frontotemporalna demenca, alkoholna demenca, demenca z Levijevimi telesi, Huntingtonova bolezen, MS, Downov sindrom, Kortikobazalna degeneracija, Prionske bolezni, parkinsonizem, zastrupitev z ogljikovim monoksidom in drugo. Diagnoza je zelo težka in zahtevna, pogosto per exclusionem. Možne so diagnostične napake (depresija, migrena, menopavza).

Keywords: presenilna demenca, diagnostika, epidemiologija